Den STOOORE, STYGGE påske-kvissen

 

De er gule, de er kule og de er påskens nusselige maskoter. Men hva vet vi om dem? Sånn egentlig? 

 

Det er ikke mange, selv ikke blant matinteresserte, som har sett så mye som fjæra av en levende kylling. Jeg har. Og jeg kan med hånden på hjertet si at det har vært en blandet opplevelse å bli kjent med disse dundottene, og sett hvordan de lever.

 

Etter denne påske-kvissen er det nok flere i hus og hytte som får noe å tenke på - og ikke minst snakke om.

 

Ikke vær en kylling - kjør på nå:

1. På norske gårder bor det i dag dobelt så mange kyllinger som for bare 20 år siden. Det utgjør en befolkningsvekst som overgår alle andre arters ekspansjon noe sted i verden noensinne. Hvor mange vokser nå opp i Norge hvert år?

 

A) 25 millioner

B) 65 millioner

C) 35 millioner

 

2. «Vokser opp» er kanskje et begrep som ikke passer helt. De blir ikke det vi kaller voksne. Hvor lenge får de leve i landet, altså før de slaktes?

 

A) 3 måneder

B) 30 dager

C) Det avhenger av årstid

 

Mine barns verk 1: Påskekylling på gul seng.
Mine barns verk 1: Påskekylling på gul seng.

3. En kylling vokser fra rundt 30 gram til rundt 1,5 kilo i sin levetid. Hvor mye ville et menneskebarn som vokste like fort veie ved én måneds alder?

 

A) 35 kilo

B) 100 kilo

C) 50 kilo, uten tåteflasken

 

4. Kyllinger som vokser opp i et miljø som er «naturlig» for dem følger moren tett moren og frigjører seg gradvis før den slutter seg til resten av flokken. Hvor lenge henger den i skjørtene til mamma?

 

A) Et par uker

B) Åtte-ti uker

C) En måned

 

Minebarns verk 2: En litt pjusk påskekylling.
Minebarns verk 2: En litt pjusk påskekylling.

5. Du er det den du spiser spiser. Slik lyder et munnhell blant matinteresserte. Vi bryr oss for eksempel om at drøvtyggende dyr faktisk får spise mest mulig gras og og korn og utnytter norske beiteressurser. Men hva spiser kyllingen, mon tro?

 

A) Frø som den finner på bakken, og - æsj! - mye mark

B) Utelukkende kraftfôr

C) Husholdningsavfall og overskuddsprodukter fra matindustrien

 

6. I butikkene kan du kjøpe kylling fra Solvinge og egg som heter Solegg. Det er sol i hjertet, sol i sinnet. Men hvor mye får en kylling solet seg?

 

A) Tre timer per dag, hvis det faktisk er sol, da

B) Ikke et gløtt, kyllingene lever innendørs i store haller

C) Fra frokost til kveldsmat

 

Mine barns verk 3: En frøken som bruser med fjærene.
Mine barns verk 3: En frøken som bruser med fjærene.

7. Nå er det mye snakk om at burhøns som legger egg bor trangt, men hvor trangt er det i kylling-hallene, egentlig? I 2013 ble kravene til «armslag» gjort om.

I kyllingbransjen snakkes det ikke om hvor mange kyllinger det er lov å ha per kvadratmeter gulvflate. Kyllingene omtales som ”kilo slaktevekt”. Hvis vi regner med kyllinger på én kilo, hvor mange slike kyllinger er det lov å ha på en kvadratmeter?

 

A) 14

B) 36

C) 22

 

 

8. I følge loven plikter alle kyllingoppdrettere «å sørge for at hver enkelt slaktekylling har god dyrevelferd gjennom hele livet». Med tanke på at kyllingene holdes i flokker på titusenvis, blir det vanskelig for en oppdretter som kanskje bare er innom to ganger i døgnet å sørge for den lovpålagte velferden. Hvor mange kyllinger dør av skader i løpet av et år?

 

A) 225 000 

B) 1 800 000

C) 650 000 

 

Mine barns verk 4: Enøyd, men ved godt mot.
Mine barns verk 4: Enøyd, men ved godt mot.

9. Når kyllingene nærmer seg veis ende, har de ofte en lang vei foran seg til slakteriet. De stappes i trange kasser og fraktes på lastebiler. Ifølge loven er det tillatt med opptil 12 timers transport, i tillegg kommer lasting, lossing og eventuell venting. Hvor mange kyllinger dør av skader under denne transporten?

 

A) 8 000

B) 54 000

C) 17 000

 

 

10. For optimal lønnsomhet – og lav pris i butikken – er kyllingslakting sentralisert og effektivisert. Slaktingen foregår maskinelt, ved at dyrene entes gasses eller drepes med elektrisitet i vann. Hengende på samlebånd blir hodet så kuttet av. Hva er den vanligste slaktehastigheten i Norge?

 

A) 1500 i timen

B) 8000 i timen

C) 4000 i timen

 

Pjuh, ikke et fjærlett liv - men:

NB: Før du nå leser de riktige svarene på denne kvissen, husk at norske kyllinger beviselig har det bedre enn kyllinger i mange andre land, der oppdrettet er enda mer industrielt.

 

(Faktaopplysningene i kylling-kvissen er hentet fra Mattilsynet, Landbruks- og mattdepartementet, SSB, Nortura, Animalia, Dyrevernalliansen, Lovdata og andre offentlige kilder.)

 

Mine barns verk 5: Påske-satan og påskeharen er med.
Mine barns verk 5: Påske-satan og påskeharen er med.

... og svaret er B-B-B-B

Ja, så enkelt var det. Riktig svar på samtlige spørsmål er B. Altså konsekvent de mest urovekkende alternativene, for oss som er opptatt av dyrevelferd. Sorry!


Og det finnes alternativer! Les og bli i bedre påskehumør!


Svensk kylling? Nei takk. Dette er grunnen til at jeg står over


Foredrag? Møteledelse? Det er meg!

 

Trenger du en kvalifisert møteleder, en konferansier eller et artig og inspirerende foredrag?

 

Nummeret mitt er 982 03 265, ring for en uforpliktende og oppløftende prat om saken.

 

Epost: yngve@yngveekern.no

Write a comment

Comments: 0