I tillegg til å holde foredrag og være debattleder, driver jeg denne bloggen som en del av jobben med å formidle matkultur i bred forstand.

 

Vi er mange som vil vite mer om maten vår. Alle vil ha trygg mat, noen vil ha mer lokal mat, andre vil ha mest mulig økologisk mat, eller mindre kjøttmat. Vi er en raskt voksende folkebevegelse, vi som interesserer oss for sunn og miljøriktig matproduksjon.

 

Jeg ser det som min jobb å formidle stoff i tråd med denne globale bevegelsen der mat og miljø, helse og rettferdig fordeling, går hånd i hånd. 

 

  • For at jeg skal kunne gjøre det best mulig, er jeg avhengig av å ha noen samarbeidspartnere. Derfor er enkelte av innleggene her på bloggen laget med økonomisk støtte fra aktører som i de aktuelle sakene støtter en utvikling i samme retning som jeg ønsker. I disse innleggene står det hvem de er laget i samarbeid med.

Det er ikke alltid så lett å få innsikt i hvor maten vår kommer fra og hvilke matvalg vi bør gjøre for å sikre et bærekraftig landbruk. Jeg gjør mitt beste for å være «en hånd å holde i», og jeg skriver aldri noe jeg ikke står inne for.

 

Kom gjerne med tilbakemeldinger!