Stang ut om mål for økologisk mat

økologisk mat økogris økologisk mål

 

Likhet mellom kvinner og menn? Likhet mellom raser? Et klimamål som kan redde oss fra katastrofe? Vi har satt oss for hårete mål - så da bare dropper vi dem. Sånn snakker norske politikere seg nå bort fra målene våre om økologisk mat.

 

«Vi gir opp målene damer! Det er urealistisk at dere blir helt likestilte. Så bare blås i målene.» 

 

Det er utenkelig at en politiker ville sagt noe sånt om om vår offentlige målsetting for kvinneandel i stell og styre. Her ser jeg øko-utviklingen i en sammenheng.

 

Skal vi skrote idealene?

Jeg fikk nesten sjokk da landbruksminister Jon Georg Dale i desember la frem den såkalte landbruksmeldingen. Jeg var der, og så at Stortingets målom 15 prosent økologisk produksjon innen 2020 var strøket ut. Ikke justert. Bare borte vekk. 

 

økologisk mat økogris økologisk mål
Jeg trodde nesten ikke det jeg leste.

«Men politiske mål er nettopp det, politiske mål. Vil du virkelig legge vekk selve målet fordi tidsplanen sprekker?» spurte jeg landbruksministeren. Ja, sånn var det.

 

Denne uken sa jammen Arbeiderpartiet det samme, da de la frem nytt partiprogram. Det er urealistisk, så vi skroter det. Ap kan komme til å stemme for regjeringens forslag da stortingsmeldingen skal behnedles av de folkevalgte.

 

Bare rundt 5 prosent av norsk jordbruk er økologisk. I tillegg kommer en hel del import, og salget i butikkene øker med over 20 prosent i året. Så det er et stykke å gå. Og da er det bare å gå på med krum nakke, mener jeg.

 

Likelønn for kvinner og menn? Et politisk mål som det er kjempet for i flere tiår. Fremdeles tjener menn mer enn 20 prosent mer enn kvinner. Men målet er det samme.

 

FN-målet om redusert klimautslipp? 2-prosentmålet? Haha, særlig. Like urealistisk som den berømte talen til Martin Luther King, liksom. Glem det.l

 

økologisk mat økogris økologisk målsetting landbruksmeldingen

Kvinner kan. Det kan også økologisk mat.

Det var mange som lo, flere som spottet også, da myndighetene våre i 2003 fremsatte det som et politisk mål at det i norske styrer i såkalte almennaksjeselskaper (AS) skulle være 40 prosent kvinneandel. Gubbene slo seg på lårene. Urealistisk.

 

I dag er målet nådd. 

 

Riksrevisjonen fastslo i fjor at myndighetene har jobbet altfor dårlig for å oppnå de økologiske målene innen 2020. Men hva sier vi forbrukere? Vi vil ha mer og mer økologisk. Nå kappes butikkjedene om å ha det største økologiske utvalget.

 

Vi vil ha trygg, norsk og øklogisk mat. Og økologiske bønder er inspiratorer som bidrar til å gjøre hele det norske landbruket trygt og bærekraftig. Økologisk har påvirket det vanlige landbruket innenfor dyrevelferd, sprøytemiddelbruk og pleie av matjord.

 

I dag er målet skrotet.

 


Jeg stiller som foredragsholder og møteleder


Derfor smaker glade griser best

Write a comment

Comments: 0