Nå styrer FrP landbruket vårt

 

SISTE NYTT: SMÅBRUKARLAGET TREKKER SEG FRA ELENDIG SPILL OM LANDBRUKET.

 

Mot all fornuft: Bøndene er splittet om et elendig jordbruksoppgjør.

 

Bondelaget vil inngå en avtale alene. Småbrukarlaget skriver ikke under.

 

Det kan føre til en langvarig endring av norsk matproduksjon: Nå er det duket for en stortingsmelding som går bort fra at vi skal ha et sunt landbruk som gir sunn mat over hele landet.

 

 

Med denne utviklingen i landbruksavtalen i hånd kan Høyre- og FrP-regjeringen gå til Stortinget og si at, ja, bøndene er enige i den endringen av landbruket som vi med Listhaug satte i gang i 2014.

 

Dette skal jeg komme tilbake til i en grundig kommentar på 17. mai. Men nå, midt i dramaet:

 

Det at Bondelaget - på overtid, en lørdagskveld i hysteri - vil gå videre i forhandling med staten, mens Småbrukarlaget setter foten ned, kommer til å få konsekvenser for maten vår i lang tid.

 

Dette handler om politikk på høyt nivå, men er en jordnær erklæring om at vi som bryr oss om maten vår går vanskeligere tider i møte.

 

Konsekvensen at av Bondelaget vil gå med på FrPs landbrukspolitikk, i mer eller mindre grad, får betydning for en stortingsmelding som er på gang. Jeg forklarer:

 

Den forrige stortingsmeldingen om landbruk (altså en melding til Stortinget som omhandler hvilken olitikk som skal føres, og som så diskuteres, flikkes på og godkjennes av våre politikere) innebar en klar forpliktelse om at vi skal ha landbruk over hele landet vårt. Smått som stort, i bratt terreng som på flat mark.

 

Det er denne meldingen fra 2011 (kalt «Velkommen til bords» og godkjent av regjeringen Stoltenberg II) kritikerne av dagens nye dreining i landbrukspolitikken kan vise til: Det er ikke dette Stortinget ønsker, kan man si.

 

Egentlig skulle det komme en ny stortingsmelding om landbruket for rundt ett år siden. Den trenerte daværense landbruksminister Listahug. Hun ville jo ikke ha noen melding som innebar en politikk hun ikke hadde til hensikt å føre! At ingenting ble gjort for å følge opp kravet om en ny stortingsmelding ble av flere kalt «ringeakt for Stortinget».

 

Med Bondelagets velsignelse - motvillig, men likevel! - kommer regjeringen nå til å understreke for Stortingets medlemmer at bøndene er med på å justere landbruket slik Høyre og FrP vil. De tryller endelig frem en stortingsmelding med nye føringer. Det vil i praksis si:

 

  • Flere små bondegårder blir lagt ned. mange bygder vil fraflyttes og gro igjen av kratt.
  • Tollvernet svekkes, det blir lettere å importere mat av varierende kvalitet. 
  • Vi dyrker mindre korn, satser mer på kjøttfe. Det betyr at vi blir mer avhengige av importert kraftfôr. 

 

Dette bør vi tenke på gjennom pinsen - og gråte for på 17. mai! 

Write a comment

Comments: 0