Husker du galskapen sist vi hadde «krise» i landbruket?

Erna og Dale nekter bøndene krisehjelp i ekstremtørken. Men, hallo? Se det utrolige som skjedde da vi for noen år siden opplevde den såkalte smørkrisen.

2011 - en tullekrise

  • Vi gikk kollektivt av hektene da vi i 2011 hadde for lite smør til julebaksten. Statsministeren dengang, Jens Stoltenberg, uttalte med gravrøst at dette skyldtes en «systemsvikt»
  • Etter marerittsommeren i år har bøndene bedt regjeringen om en ekstraordinær krisepakke. Storstilt slakt av kuer som etter tørken ikke får nok fôr er på gang.  Det ekstreme været kan føre til at mange bønder tvinges til å gi opp matproduksjonen vår.
  • Nå har statsministeren og landbruksministeren stukket hendene i lommen, ikke for å finne pengepungen og sette inn tiltak, men fordi de er uten tiltaksvilje. Det åpnes likevel for reforhandling av jordbruksavtalen, så da får vi se - kanskje hensynet til KrF vil gi bøndene noe mer.

2018 - en virkelig krise

La oss minnes - og gremmes

Bare gjennom uredd åpenhet kan vi bearbeide traumene fra smørkrisen 2011.

 

I landbruket ble det utover høsten 2011 langsomt klart at trøbbel var underveis. Melkeproduksjonen lå an til å bli noe mindre enn normalt. 

 

I november var katastrofen en faktum, og nyordet på alles lepper: Smørkrise.

Avisenes førstesider ble ryddet, det klikket for nettavisene.

 

Sirupssnipper og krumkaker uten ekte meierismør?! Det var en utenkelighet. 

 

Skyllebøtten ble kastet over Tine. Tine, som altså er et samvirke eid av norske bønder, hadde produsert hele 25 millioner mindre melk enn forutsatt. 

 

At dette avviket på 25 millioner liter melk gjaldt en total produksjon på 1 500 millioner liter, var ikke formildende. 

Gnålet gikk globalt

Det var tiårets skandale, og den voldsomme oppmerksomheten rundt «krisen» ble først fanget opp av medier i våre naboland. Der var vår søskenbefolkning mer enn villige til å stille opp for oss. Her omtales en dansk hjelpeaksjon.

Også i USA vakte smørkrisen betydelig oppsikt, akkurat som i Asia, Afrika og resten av verden, når avdekkingen av håpløsheten plutselig kom for en dag.

 

«Europa står overfor en krise som ikke kan ignoreres,» fastslo selveste Stephen Colbert i The Colbert Report. «Jeg refererer selvsagt til Norge og den lammende smørkrisen.»

 

Saken ble behøring omtalt også av Saturday Night Live. Finanstidsskriftet Forbes rapporterte med tittelen «The Great Norwegian Butter Famine».

Smørkrisen ble tatt opp på en pressekonferanse om utdelingen av Nobels fredspris. Det var på statsministerens tradisjonelle julefrokost at Stoltenberg satte sine siste ord på det:

 

«Skal ikke ha det slik i Norge.»

Og dagens virkelige krise, hva skjer?

Norsk landbruk er heldigvis ikke så helt for gæli regulert. Vi har for eksempel noe som heter avlingserstatning. Det beregnes nå at erstatningene etter katastrofe-avlinger vil komme på en milliard kroner. 

 

Men - et stort men - denne erstatningsordningen er dimensjonert for mer vanlige svikt i avlingene rundt i landet, i normale svingninger.

 

Vi har råd til å bruke penger på en ekstra krisepakke for å sikre at bønder makter å produsere norsk mat også i årene som kommer. Og bare for å understreke det, klarer jeg ikke å dy meg for et gjensyn med denne Audi-annonsen fra det året da vi liksom led av smør-mangel...


Foredrag? Møteledelse?

Write a comment

Comments: 0