Halal og slakt: Et spørsmål om liv eller død

Første gang jeg sto i blodbadet på et norsk slakteri og så hvordan sauer ble slaktet med kniv, tenkte jeg:  Er det muslimer som bestemmer dette? 

 

Ved litt ettertanke kom jeg frem til at jo - dette er et eksempel på at også muslimer kan tilpasse sitt ønske om halal-kjøtt til norsk lov. I slakteriet møtes halal-forbrukere og vanlige forbrukere på midten i synet på liv og død.

 

Spørsmålet er om slaktepraksisen med elektrosjokk dreper sauen - eller bare gjør den klar til halal-behandling med kniv?

Slakteriet "slakter" Islamsk Råd

Denne uken har slakteri-giganten Nortura  sagt opp en samarbeidsavtale med Islamsk Råd Norge (IRN).

 

De vil ikke lenger at dette muslimske rådet skal stå for den nødvendige velsignelsen som gjør norske sauer til halal-kjøtt. (Selvfølgelig skal det bondeeide slakteriet fremdeles levere halal-slaktet kjøtt, men det er ennå uvisst hvem som skal stå for seremonien.)

 

Avtalen fra 2006 er gått ut på dato, så å si, i alle fall ute av tiden. Den offisielle begrunnelsen er at Nortura mener at det i det siste er «sådd tvil om» storsamfunnets tillit til IRN.

 

Bruddet kommer rett etter at flere store trossamfunn har meldt seg ut av IRN på grunn av «en lite hensiktsmesig konfrontasjonell linje», som det het i en pressemelding for få dager siden. 

 

Nok om det. Slikt vil vi nok forhåpentlig få se mer av, altså «moderates» brudd med «radikale».

 

Det hører også med til den blodige saken at den islamske organisasjonen får vesentlig finansiering gjennom denne slakteavtalen, ved at de mottar en krone per kilo halal-kjøtt de medvirker til.

 

Til sammen har IRN medvirket til rundt 1400 tonn solgt kjøtt i året. Med andre ord en inntekt på rundt 1,4 millioner kroner i  året - til det kontoinnskuddet nå altså skal stoppes.

 

Dette er "EL-avtalen":

Det jeg har sett i slakterier, som er vanlig praksis også når det ikke er snushaner som meg tilstede, er at sauene kom fra lastebiltransport og ble klemt inn i et transportbånd som fører dem til slaktekniven. Underveis får de et kraftig elektrosjokk.

 

Spørsmålet er: Er sauen død etter elektrosjokket? Eller er den bare hjertedød de få sekundene før de får strupen skåret over?

 

I følge halal-reglene skal sauene leve når de møter knivstålet, etter den religiøse velsignelsen. Så halal-forbrukerne sier at ok - de lever.

 

Slik er Norturas halal-kjøtt merket i butikkene:

 

Dau som ei sild?

«Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.» Dette står i loven, i Lov om dyrevelferd, §12. Ordet forsvarlig innebærer en tolkning, og det er følgelig flere ulike måter å gjøre det på.

 

Slik sett er egentlig store deler av den norske slakterivirksomheten et eksempel på at man tjener på å se litt stort på det. Muslimene tar det for god fisk at sauen lever. Vi andre vil nok si at sauen er dau som ei sild.

 

Hvor velsignet vår slaktemetode er med hensyn til dyrevelferd - det kan også diskuteres. Når vi først er i gang.

 


Min oppskrift på vestafrikansk lam:

oppskrift på domada

Min oppskrift på østafrikansk lam: