Økologisk mat gjør også vanlig mat bedre

Vi som er tilhengere av økologisk, kortreist, lokal og trygg mat har mange gode grunner til å se lyst på det nye året.

 

Vi kan faktisk starte 2019 med å gratulere oss selv: Vi er nemlig blitt en real folkebevegelse, vi som bryr oss om maten vår. Interesse for mat er blitt mote!

Dette ønsket om godt nytt år er sponset av stiftelsen Matmerk

Bildet over er av moteriktige griser som koser seg ute i romjulen på den økologiske andelsgården Virgenes i Vestfold. 

 

At vi er mange - det merkes

Vi ser det i butikkene. Når dagligvarekjedene nå kappes om å ha det største økologiske - og vegetariske - vareutvalget, er det kanskje ikke fordi eierne ligger våkne om nettene og bekymrer seg for klima og dyrevelferd. Det er nok heller fordi de skjønner tegningen. De ser hva stadig flere kunder vil ha. 

 

Her siterer jeg fra nettsidene til Meny: «Økologi er viktig for våre forbrukere og vi tror at økologiske prinsipper kan være en spydspiss i det fremtidsrettede bærekraftige landbruket.»

 

Poeng!

Tre poeng for forbrukermakt

Se for eksempel på det som skjer innen økologiske egg og egg fra frittgående høner. Alle butikker gir beskjed om at de nå vil satse på å lytte til oss som bryr oss litt ekstra.

 

Å være spydspiss betyr at man er en døråpner mellom den økologiske matproduksjonen og den vanlige, som gjerne kalles konvensjonelle. For ikke mange år siden var det sånn at de økologiske og konvensjonelle bøndene gikk og skulte stygt på hverandre, uten å snakke særlig sammen.

 

Nå påpeker forskere ved NIBIO at det er særlig på tre områder denne spydspiss-tankegangen har vært en suksess, og som i det siste har flyttet vanlig landbruk nærmere den økologiske.

  • Dyrevelferd.
  • Sprøytemiddelbruk.
  • Behandling av jorden.

Altså: Vi skal huske at her i Norge er forskjellen på økologisk og ikke-økologisk mat langt mindre enn i andre land. Vi er fra før blant verdens beste når det gjelder minimal bruk av sprøytemidler og forsvinnende lite bruk av antibiotika. Dyrevelferden, i form av friske dyr, er gjennomsnittlig langt bedre hos oss.

 

Derfor er grunnlaget for en ytterligere tilnærming mellom de ulike produksjonsmåtene desto mer til stede:)

Her skjer det bra ting:

  • Det er et typisk tegn i tiden at forbrukere etterlyser best mulig dyrevelferd, og like typisk er det at landbruket svarer med bedre regler for å sikre at husdyr får større mulighet til å utføre naturlig atferd. Dette er påvirket av økologiske regler.
  • Myndighetene har laget en handlingsplan, pluss kommet med nye forskrifter, for bærekraftig bruk av plantevernmidler (som er det litt «snillere» ordet for sprøytemidler). Her har det økologiske landbruket gått foran.
  • Praksisen i økologisk produksjon har også påvirket den konvensjonelle gjennnom mer skånsom behandling av jord, variert vekselbruk med bedre biologisk mangfold, samt bedre resirkulering av organiske ressurser som husdyrgjødsel og mindre bruk av kunstgjødsel.

En ny type kjøpefest!

Fokuset på økomat, lokalmat og bærekraft har gitt oss nye gleder når vi skaffer oss maten også:

 

  • Såkalte REKO-ringer er det nye store. Dette er lokale sammenslutninger av forbrukere og mindre produsenter, der handelen foregår uten mellomledd. Nå handler over 100 000 medlemmer med rundt 450 produsenter, og det er over 40 slike ringer rundt i landet. 2018 var det første året og i 2019 ventes det enda større suksess. 
  • Bondens Marked slår nye salgsrekorder hele tiden. Tallene for i fjor foreligger ikke, men i 2017 kjøpte vi mat på bondemarkedene for nesten 80 millioner kroner. 2019 skal bli et nytt rekordår!
  • Stadig flere forbrukere tar saken i egne hender, altså ved å melde seg inn i en andelsgård og produsere mat sammen med andre. De aller fleste andelsgårdene er økologiske, og det forundrer ikke om vi i 2019 passerer 100 slike her i landet.

 

Da gjenstår vel bare å ønske et godt og smakfullt nytt øko-år! 


Her hilser jeg fra Stortinget, der julegrana synger på siste verset - før politikerne våre går i gang med å bestemme mer om hvordan maten skal produseres. 


Husk at den rådende politikken sier at det er vi forbrukere som gjennom våre valg i butikkene best påvirker utviklingen.


Så vi bare øker på:)

 


Genialt til restematen

Roll it up! Rullet i rispapir blir restene som party mat. Trykk på bildet for å se hvordan du lett fikser dette.