Økologisk: Like logisk som likestilling?

Den økologiske maten feires over hele landet nå, med mange fine arrangementer i regi av Økouka - og her er et poeng jeg smashet på foredrag i Vestfold. Om "hårete mål". 

Det er så mange kule ting som vises fram under Økouka! Her siterer jeg ydmykt et lite utdrag fra eget manus til foredrag under åpningen av Økouka i Verstfold:

* Fram til ifjor hadde vi som politisk målsetting at innen 2020 skulle 15 prosent av den norske maten skulle være økologisk. Det var det vi kan kalle «en hårete» målsetting - akkurat som norske ledere gjerne skryter av: Vi har satt oss et hårete mål… Det viser stålvilje og framgangsmot. Og om de ikke skulle nå målet med det første, ja, så har de i alle fall en stø kurs.

* Dagens regjering har skrotet dette målet. Bare slått en strek over det, i siste landbruksmelding. Tidligere har slike målsettinger blitt utsatt og justert, siden vi første gang i 1999 gikk inn for at 10 prosent skulle vært økologisk innen 2010.

* Men denne regjeringen vil ikke tilpasse kartet etter terrenget. De har kastet hele kartet, med kompass og det hele.

* Politiske målsettinger er akkurat det som ordene sier. Det er politiske MÅLsettinger. Og vi har og har hatt flere av dem: For eksempel har vi helsepolitiske målsettinger, formulert av Helsedirektoratet: «Hele landets befolkning skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester». Tror det er flere enn Senterpartiet som mener at målstreken ikke er nådd… Men målet er der.

* Likestilling mellom kjønnene er en annen politisk målsetting.

* Lik lønn for likt arbeid har vært et opplagt krav i mange år, men er ennå kun et mål i det fjerne. Fremdeles tjener kvinner 20 prosent mindre enn menn. Likevel er det innlysende for alle at vi skal strebe etter å nå målet.

*Det var mange menn som klasket seg på lårene da myndighetene i 2003 satte seg som politisk mål at det i styrene i såkalte almennaksjeselskaper skal være 40 prosent kvinneandel. Mange mente det var direkte latterlig. Likevel kan jeg ikke huske at noen ansvarlige politikere sa «Vi gir opp målene, damer. Det er helt urealistisk at vi blir helt likestilte. Blås i det, pus!»

* I dag er dette målet faktisk nådd. Så la oss spørre: Hvor hadde kvinnebevegelsen vært uten «urealistiske» mål? Hvor hadde den amerikanske borgerrettsbevegelsen vært uten Martin Luther Kings «drøm»? 

* Skal vi i samme slengen dumpe klima-målet til FN om å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 prosent? Det kan jo virke så «hårete» at vi bare bør barbere det vekk. Likevel snakker noen om nullutslipp som som et realistisk mål på flere områder.

*Det er mål, og det er mening. I all politikk, også landbrukspolitikk. Jeg har ikke nevnt Greta Thunberg, hennes innsats samtaler vi om etter denne inspirasjonsåpningen av Økouka. Snakkes!


Hummus, not hate

Trykk på bildet for å se hvor lett du kan lage den nye folke-dippen.


Den kuleste knollen!

Sellerirot er det super-riktig å spise mer av. Trykk på bildet for å se hvordan du enkelt kan oppgradere måltidenes miljøfaktor og smaksfaktor:)