Dette skal politikerne bestemme om maten vår

 

Nå trenger politikerne hjelp, stakkars!

 

Spørsmålet er dette: Skal vi lage mest  mulig trygg og kortreist mat i Norge? Svaret er: Klart vi skal. Nå skal politikere i Stortinget behandle det såkalte landbruksopgjøret, der forhandlingene nylig ble kjørt i grøfta. 

 

Da må de få et oppmuntrende spark i baken. Les dette og gi dem et fyndig råd, gjerne på epostadressene i saken her. Oslo-folk kan alternativt støtte bøndene våre i en folkefest av en markering foran Stortinget klokken 14 tirsdag.

 

Mye møkkaspredning i år!

Skal både bønder og griser ha krøll på halen. Ja!
Skal både bønder og griser ha krøll på halen. Ja!

Vi som bryr oss om maten vår, vi går noen spennende dager i møte. Og vi kan tryggere spise maten vår om vi er klar over dette:

 

I morgen, tirsdag, starter Stortingets næringskomite sin behandling av hva det endelig skal bli til i årets landbruksoppgjør. Dette er altså en forhandling mellom Regjeringen og bondeorgansisasjonene om rammene for å produsere mat i Norge.

 

Næringskomiteen skal behandle saken tirsdag. Onsdag er det høring. Og 16. juni står det store slaget, i selveste Stortingssalen. All makt i denne sal! Det er Stortingets motto. Men vi kan for godt omformulere litt nå: All mat i denne sal!

 

I år var kravet fra bøndene 1450 millioner. Departementets tilbud var 410 millioner. Forhandlingene ble brutt av bøndene da de ikke førte frem til mer enn et tilbud på 550 millioner. 

 

Og det er ekstra dramatisk i år! Det pikante er at det var nettopp næringskomiteen som for bare noen få uker siden harvet over landbruksminister Dale da han la fram det som heter en jordbruksmelding - altså en retningsgiver fra Stortinget om hvordan vi på sikt skal produsere mat her i landet.

 

Denne MELDINGEN skal være avgjørende for det som kommer ut av OPPGJØRET. Så nå spørs det: Kommer politikerne til å følge opp i praksis det de selv la opp til rett før forhandlingene startet?

 

Jeg har selv møtt en hel del stortingspolitikere som ikke har imponerende peiling på landbruk. Du er kanskje ikke helt oppdatert på hva prisnedskrivingstilskudd er, du heller?

 

Drit i det. Vi forbrukere - som jo også er velgere! - behøver ikke vite alt, men følgende poenger kan alle vi som bryr oss om maten vår forstå:

Norge er ikke en stor åker

Før helgen var bøndene ute i butikkene og satte slike merker på den norske maten.
Før helgen var bøndene ute i butikkene og satte slike merker på den norske maten.
  • Det er ikke lett å ha gårdsdrift og matproduksjon et så karrig land som Norge. Faktisk er bare 3 prosent av landet dyrkbar mark. (I Danmark er det nærmere 60 prosent.)
  • Derfor er støtte til landbruk en felles oppgave for samfunnet. Vi må ha gårder der det er mulig, selv om det ikke er lønnsomt rent økonomisk. Nesten alle andre stater støtter også landbruket sitt.
  • Vi har aldri brukt så lite penger på støtten som nå. Røffly regnet blar vi opp 14 milliarder i året. Det er omtrent det samme vi forbrukere - som også er skattebetalere! - bruker på svenskehandel. Vi går ikke konk av dette, med andre ord.

De fleste av oss (62 prosent sier en undersøkelse nylig) foretrekker å kjøpe mest mulig norsk mat. Det er ikke fordi vi er så nasjonalistiske, men fordi vi vet at det for eksempel blir gitt forsvinnende lite antibiotika til norske husdyr.

 

I det første utkastet til jordbruksmeldingen fra Dale sto det at målet for norsk landbruk skal være å produsere billigst mulig mat. Det ble altså forkastet av næringskomiteen i Stortinget. Politikerne skrev det om til at hovedmålet skal være å produsere mest mulig mat basert på norske ressurser. Det betyr for eksempel at norske kuer bør spise mer gress, og mindre kraftfôr.

Nå får vi se!

Da bråket begynte var jeg i Landbruksdepartementet. I morgen blir det Stortinget.
Da bråket begynte var jeg i Landbruksdepartementet. I morgen blir det Stortinget.

Har Stortinget matvett?

Her er tre punkter jeg er særlig spent på:

 

  • Stortinget sa i den såkalte meldingen at det er et mål å tette lønnforskjellen mellom bønder og andre grupper. Nå får vi se.
  • I meldingen meldte Stortinget at det er viktig å satse på norske ressurser. Men Landbruksdepartementet går for eksempel inn for å minske støtten til beitende dyr. Vi får se.
  • Meldingen understreket behovet for å ha landbruk flest steder i landet. Tilbudet fra regjeringen innebærer en svekkelse av landbruket i bratte strøk, for eksempel på Vestlandet.

 

Men - det er et stort MEN her: Normalt pleier Stortinget bare å si «okei, da» til departementets siste tilbud før et brudd. Dette begrunnes med at om politikerne hele tiden skal overprøve selve forhandlingene, så vil det uthule de samme forhandlingenes legitimitet på sikt.

 

Nå sier jeg, og mange med meg: Det er på høy tid at Stortinget faktisk tar høygaffelen i en annen hånd og sørger for bedre vilkår for gårsdrift - altså matproduksjon! - i Norge.

 

Her er dem som fortjener en epost:

Bare trykk på bildet, så kommer du rett til Stortingets næringskomite.

 

Det holder å skrive, gjerne til representanter for et parti du faktisk stemmer på:

 

Hei du! Husk at det stortingsvalg til høsten. Nå håper jeg du gjør det du kan for å støtte norsk landbruk. I september kan det bli et MATVALG, vettu!